Beneficii individuale

Beneficiile includ:

  • tarife reduse la Conferinţa Internaţională ICNBE şi la alte conferinţe naţionale şi internaţionale organizate cu suportul SIBM;
  • tarife reduse pentru cursuri de educaţie continue (traininguri, prezentări);
  • acces pentru secţiunile site-ului care includ: legislaţia şi baza de date a dispozitivelor medicale (manuale a utilizatorului, manualul de deservire, ghid rapid), proceduri şi protocoale de mentenanţă etc.
  • Acces la Buletinul Informativ a societăţii

Beneficiile membrilor  corporativi

  • Publicitatea activităţilor organizaţiei pe site-ul SIBM;
  • Publicitatea activităţilor organizaţiei în Buletinul Informativ a SIBM şi în materialele Conferinţelor organizate de societate;
  • Plasarea gratuită pe site a ofertelor de angajare în câmpul muncii