Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei. Fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru.

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

  • dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
  • membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administrare, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.