Consiliu de Administrare

Preşedinte

Victor Şontea
Prof.univ., dr.
Universitatea Tehnică a Moldovei
bd.Ştefan cel Mare 168
2004, Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vice-preşedinte:

Saulea Aurel
Prof.univ., dr.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Terstimiţanu”
bd.Ştefan cel Mare 165
2004, Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vice-preşedinte:

Spînu Alexandru
Şef direcţie
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
str. Vasile Alecsandri 2
2009, Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretar general:

Pocaznoi Ion
Conf.univ., dr.
Universitatea Tehnică a Moldovei
bd.Ştefan cel Mare 168
2004, Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Membrii:

Captari Vladimir
Director
“Moldan service” S.R.L.
Str.Burebista 93
2062, Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ciaicovschi Tudor
Director
I.C.S. „G.B.G.” S.R.L.
str. Tighina 65
Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Roşca Andrei
Prof.univ., dr. hab.
Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
str. Vasile Alecsandri 2
2009, Chişinău

 

 

Sidorenko Anatolie
Prof.univ.,dr.hab.
Director
Insitutul de Inginerie Electronică si
Nanotehnologii „D. Ghiţu”
str. Academiei, 3/3,
2028, Chisinau

 

  Şişianu Teodor
Prof.univ., dr. hab.
Universitatea Tehnică a Moldovei
bd.Ştefan cel Mare 168
2004, Chişinău
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.