Despre noi

Asociaţia “Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova “ SIBM este o organizaţie tehnico-ştiinţifică independentă cu caracter interdisciplinar, care promovează coloborarea,cercetarea, aplicarea cunoştinţelor şi desiminarea informaţiilor privind elaborarea şi utilizarea  tehnologiilor moderne în domeniul ingineriei biomedicale.
 
SIBM este o asociaţie de ingineri, cercetători, medici, care activează în domeniul ingineriei biomedicale în mediul academic de cercetare, industrie şi ocrotirii sănătăţii.